Hel rekryteringsprocess

1. Kravprofil

Detaljerad genomgång hos kund arbetsuppgifter, företagsmiljö, krav/önskemål avseende utbildning, erfarenhet, personlighet etc.

 

2. Annonsering

Publicering av rekryteringsannons i valda kanaler, t ex sociala medier (LinkedIn, FaceBook, Twitter), andra jobsiter, tidningar. 

 

3. Urval/Search

Mottagning av ansökningar och eventuellt sökarbete via interna och externa källor. Första urval av kandidater.

 

 

4. Intervjuer hos Rätt Resurs

Inledande intervjuer via telefon och personliga möten.

 

 

5. Intervjuer hos kund

De kandidater som bäst motsvarar kravprofilen intervjuas hos kund.

 

 

6. Tester och referenser

Slutkandidater gör personlighets-, språk- och kunskapstester. Referenstagningar.

 

 

7. Resultat av tester och referenser

Rätt Resurs återkopplar testresultat och referenstagningar till kund.

 

8. Återkoppling och
administration

Rätt Resurs återkopplar till samtliga sökanden med besked om att rekryteringen är avslutad. 

9. Kvalitetsuppföljning

Rätt Resurs intervjuer rekryterande chef och anställd kandidat 4-5 månader efter slutförd rekrytering.