DET HÄR GÖR VI!

Rekrytering & search

Rätt personer på rätt plats är avgörande för företagets lönsamhet. För oss på Rätt Resurs är alla befattningar lika viktiga! Vi rekryterar ledare, specialister och alla andra kompetenser som utvecklar din verksamhet. En rekrytering har alltid två sidor – kunden och kandidaten. För att du ska få rätt resurs och kunna utveckla företaget krävs att vi är lika måna om er båda. Därför är vi frågvisa och ställer alla de där frågorna som krävs för att underlaget ska bli det rätta. En rättvisande och professionellt utformad kravprofil är avgörande för att rekryteringen ska bli framgångsrik. Beroende på hur ditt företag arbetar med rekrytering tar vi ansvar för hela eller delar av processen, som till exempel annonsering, urval, tester och ”second opinion”.

Säg ”headhunting” och de flesta tänker på VD-poster och högt uppsatta tjänstemän. Därför använder vi oss hellre av ordet ”search”. För sökande efter rätt person är faktiskt vad det handlar om, och ofta kan det gälla nyckelpositioner i helt andra delar av företaget. Vi vet hur svårt det kan vara att hitta rätt redovisningsekonom eller produktionsledare. På kundens uppdrag söker vi diskret efter rätt resurs med en utförlig kravprofil som grund, enskilt eller i kombination med annonserad rekrytering. Search är ett hantverk som kräver erfarenhet, ett brett kontaktnätverk och småländsk envishet.

Sociala medier & HR

LinkedIn, Facebook, Twitter… en allt större del av samhällsdialogen sker i dag på sociala medier. Rätt Resurs använder sociala medier som ett strategiskt verktyg för att hitta de nya kompetenser som du söker. Vi hjälper dig att öka din närvaro i de olika kanalerna i samband med rekryteringar och stärker din attraktionskraft bland potentiella och befintliga medarbetare. Rätt Resurs i Jönköping samarbetar med AddFriends konsult och Social media strategist Anne-Lie Lokko.

Interimslösningar

Om vi har hittat rätt resurs, men tillfället inte är det rätta, kan vi också erbjuda interimslösningar. I situationer där du behöver tillfällig förstärkning, eller i väntan på beslut om en rekrytering, kan du hyra in kompetensen från oss. Vi anställer eller förmedlar kontakten med en kompetent företagare med F-skattsedel.

Tester

Personlighetstester

Vi utför personlighets-, motivations- och färdighetstester i samband med rekryteringar eller vid organisationsförändringar. Rätt Resurs använder sig av vetenskapligt beprövade och godkända tester från företaget Cut-e. Företaget grundades 2002, finns i 17 europeiska länder och i Sverige sedan 2007. 

Ekonomi, språk och Office-tester

Vi erbjuder även kunskapstester för Office-paketets programvaror, språktester och specifika tester för tjänster som till exempel ekonomiassistent, redovisningsekonom och löneadministratör. 

HR-tjänster

Mindre företag kan förstärka sin HR-verksamhet genom att anlita Rätt Resurs. Vi erbjuder såväl administrativa tjänster som konsulttjänster i form av medarbetarundersökningar, framtagning av policydokument som personalhandböcker och jämställdhetsplaner. Vi kan vara en resurs vid lönekartläggningar samt ge stöd i arbetsrättsliga frågor. 

Patric Cantby

VD, Nässjö Affärsverk

”Vi gör själva många av våra rekryteringar. Vid ett flertal tillfällen har vi dock tagit hjälp av Rätt Resurs och Pernilla för en ’second opinion’. Pernilla har skött detta mycket professionellt, bland annat med personlighetstester och djupintervjuer. Främst har det handlat om nyckelpositioner där vi har velat befästa vår bild av kandidatens kvaliteter och ledaregenskaper.”